Aanstelling

De nieuwe StEB-medewerker maakt eerst de e-learning van de SVNL. Na het slagen wordt de medewerker voor één jaar aangesteld als evenementen verkeersregelaar. Na dit jaar dient de medewerker opnieuw de e-learning te maken. Na het eerste jaar bij de StEB kan de medewerker het traject van beroepsverkeersregelaar ingaan. Bij succesvol afronden van dit traject, wordt de medewerker landelijk aangesteld voor vijf jaren.