Over de StEB

De StEB is ontstaan uit een groep motorrijders (rijinstructeurs) die op vrijwillige basis de begeleiding verzorgden van wielerwedstrijden. Deze begeleiding bestond uit het, onder leiding van de politie, afzetten van kruisingen en zijwegen. De StEB zorgden voor een goede doorgang van de wielrenners. Door bezuinigingen en tekorten bij de politie ontstond er een grote behoefte aan mankracht. Daar de StEB al bij de politie en bij steeds meer organisatoren van vooral sportevenementen bekend waren en er een goede naam hadden opgebouwd, werden wij steeds vaker gevraagd om inzet te verlenen. Dit alles zorgde voor de oprichting StEB op 14 januari 2002.

In de huidige vorm is inzet van StEB voor organisatoren niet (altijd) gratis. De “Stebbers” zetten zich, afgezien van een onkostenvergoeding, vrijwillig in en maken nuttig gebruik van hun hobby motorrijden en/of verkeerregelen. De gelden die de stichting ontvangt gaan voor een groot deel naar de medewerkers toe. Bovendien wordt aan verschillende evenementen gratis medewerking verleend.

De StEB voorziet regelaars voor zowel vaste als dynamische posten, motorbegeleiding, coördinerende taken en het vervoeren per motor van juryleden en Rode Kruis medewerkers.