StEB - Stichting Evenementen Begeleiding

De Stichting EvenementenBegeleiding (StEB) biedt organisaties een veilige verkeersbegeleiding voor deelnemers, bezoekers en overige weggebruikers aan.
De StEB opereert vanuit de stad Groningen. Haar activiteiten liggen met name in de drie noordelijke provincies.
Vrijwel alle medewerkers van de StEB zijn opgeleid tot beroepsverkeersregelaar. Zij beschikken over de vaardigheden en bevoegdheden die nodig zijn om hun verantwoordelijke taak uit te voeren in heel Nederland. Uiteraard beschikken de medewerkers over de voorgeschreven wettelijke kleding en maken zij gebruik van portofoons voor communicatie.
Voor bewegende activiteiten zoals toertochten en parades, beschikt de StEB over een groep goed opgeleide motorrijders,die als verkeersregelaar/ coördinator en ook als motard voor bijvoorbeeld journalisten, juryleden en leden van een E.H.B.O.-team ingezet kunnen worden. Door hun mobiliteit verplaatsen zij zich op een verantwoorde wijze snel naar die situaties waar hun inzet wenselijk is.
De StEB heeft een samenwerkingsverband met het Rode Kruis voor het beschikbaar stellen van mobiele teams.

Afgelopen tijd waren onze verkeersregelaars bij: 

Suikermarkt te Groningen

4Mijl van Groningen

4Mijl van Groningen