Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  •  het op een verkeersveilige wijze verrichten van begeleiding bij evenementen, welke plaatsvinden op de openbare weg.
  •  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.